ČAR LESA ŽE 11 LET

S prireditvami Čar lesa že več kot 10 let promoviramo in vzpodbujamo rabo lesa. Namen prireditev Čar lesa je ozaveščanje potrošnikov o trajnostnem vidiku rabe lesa ter promocija predelave in rabe lesnih izdelkov. Letos je v Cankarjevem domu potekala že enajsta razstava Čar lesa 2019.  Nekaj foto-utrinkov si lahko pogledate TUKAJ.


Vabljeni k poslušanju radijskega prispevka: “Očaran nad lesom, razočaran nad državo” (dr. Franc Pohleven v pogovoru z Matejo Jordan, avtorico prispevka, Radio 94)


Od 19. do 30. maja je bila razstava na ogled v Krpanovem domu v Pivki.

Razstava TRIPLE WOOD:  V okviru razstave lesnih izdelkov Čar lesa 2019, je bila v CD organizirana tudi razstava TRIPLE WOOD, ki je na panojih prikazala najboljše primere lesene gradnje iz sedmih držav alpske makro regije.

Vabilo vrtcem in osnovnim ter srednjim šolam: Podobno kot prejšnja leta smo izvedli vodene oglede, predavanja in delavnice za otroke iz vrtcev ter osnovnošolce in dijake.

Letos bomo organizirali razstave Čar lesa na enajstih lokacijah in sicer:

 • Sejem NATURO, Gornja Radgona: od 12. do 14. aprila 2019
 • Cankarjev dom Ljubljana: od 13. do 18. maja 2019
 • Krpanov dom, Pivka: od 19. do 30. maja 2019
 • Občina Velike Lašče: od 31. maja do 2. julija 2019
 • Univerza na Primorskem Koper: od 3. do 21. julija 2019
 • Arboretum Volčji Potok: od 21. julija do 1. avgusta 2019
 • Radovljiška graščina, Radovljica: od 1. do 19. avgusta 2019
 • Notranjski muzej Krasa, Postojna: od 19. avgusta do 9. septembra 2019
 • MOS Celje: od 10. do 15. septembra 2019
 • Občina Ribnica: od 16. septembra do 9. oktobra 2019
 • Občina Nova Gorica: od 10. oktobra do 13. novembra 2019
 • Občina Maribor – Vetrinjski dvor: od 14. do 30. novembra 2019

Pobudnik prireditev Čar lesa:
Dr. Franc Pohleven
franc.pohleven@bf.uni-lj.si
Tel.: 031 390 393

Vabljeni k ogledu galerije slik, videov in 10-tih katalogov Čar lesa 


Vabljeni k ogledu videa: ČAR LESA 2017


ZAKAJ ČAR LESA?

Predelava lesa ter uporaba lesnih izdelkov je za znižanje emisije toplogrednih plinov bistvena in lahko v največji možni meri prispeva k normalizaciji podnebja. Za prihodnost in obstanek človeštva bo les nedvomno odločilen, pa ne le kot energent, ampak predvsem kot gradivo za objekte in izdelke (v gradbeništvu se porabi od 40 % do 50 % vse energije). Drevesa namreč tekom rasti iz zraka absorbirajo ogljikov dioksid (fotosinteza), ki je nato v obdobju uporabe še nadalje uskladiščen v lesnem izdelku. Po drugi strani pa je proizvodnja izdelkov iz lesa energetsko nepotratna in prispeva k manjši porabi energije. Mlajše generacije in družba nasploh se tega dejstva vse premalo zavedamo.

V naslednjem desetletju bi morali v Sloveniji, glede na naravne danosti, povečati letno porabo izdelkov iz lesa na prebivalca na vsaj en kubični meter (trenutna raba je pod 0,26 m3/prebivalca). V Avstriji so si zadali cilj, da do leta 2020 dosežejo porabo na prebivalca 1,2 m3, pa čeprav imajo manj razpoložljive lesne surovine na prebivalca kot v Sloveniji.


NAMEN ČARA LESA

Da bi te cilje dosegli, bi morali našo industrijo preusmeriti v proizvodnjo lesnih izdelkov z najvišjo dodano vrednostjo. Vendar predelava lesa (industrija) brez potrošnje ne bo zaživela. Zato moramo čim bolj osveščati potrošnike, da se bodo zavestno odločali za izdelke ter objekte iz lesa (promocija rabe lesa). Povpraševanje po lesnih izdelkih bo pospešilo tudi proizvodnjo, ki bo slonela na naši edini razpoložljivi surovini – lesu. Za zdravje in počutje je najboljše bivalno okolje iz lesa. V času gospodarske krize in energetskih težav ima preusmeritev na sonaravne materiale še poseben pomen.

Glavni namen prireditve Čar lesa je, da ljudje ponovno spoznajo vse prednosti rabe lesa. S prireditvami Čar lesa želimo predstaviti različne možnosti uporabe lesa in v ljudeh vzbuditi pozitiven odnos ter interes do te naravne dobrine. Preko medijev želimo informirati širšo javnost, da leseni izdelki pripomorejo k blažitvi podnebnih sprememb.

Za Organizacijski odbor prireditve Čar lesa 2019

prof. dr. Franc Pohleven


Prireditev podpirajo:

 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – Direktorat za lesarstvo
 • Spirit Slovenija, javna agencija

za-kmetijstvo     spirit-slovenija     ministrstvo-za-gospodarski-razvoj

       

Advertisements