ČAR LESA 2017 na MOS-u v Celju in v Hotelu Golf na Bledu

Obveščamo vas, da bomo v okviru MGRT – Direktorate za lesarstvo ter Javne agancije SPIRIT organizirali razstavo ČAR LESA na 50. MOS-u v Celju od 12. do 17.9. 2017.  Vabljeni na ogled.

Razstavo Čar lesa bomo v sodelovanju z Javno agencijo SPIRIT od 3. do 5. septembra 2017 organizirali tudi v Hotelu Golf na Bledu, kjer bo 4. in 5. septembra 2017 potekal mednarodni Strateški investicijski forum.

VABILO RAZSTAVLJALCEM

Povabilo proizvajalcem industrijskih lesnih izdelkov in lesenih objektov – razstavite svoje izdelke! PRIJAVNICA – Čar lesa 2017 MOS

Vabimo vse, ki se na kakršenkoli način ukvarjate s proizvodnjo lesenih izdelkov iz bukovine oz. listavcev, da svoje eksponate prijavite na razstave ČAR LESA 2017. Razstave bodo potekale še:

  • Čar lesa v Hotelu Golf na Bledu, od 3. do 5. 9. 2017
  • Čar lesa 2017 na MOS-u v Celju, od 12. do 17.9. 2017
  • Čar lesa – Malta, v oktobru 2017

Vabljeni k ogledu videa: ČAR LESA 2017

Fotografije z odprtja razstave Čar lesa 2017 si lahko ogledate v galeriji slik.


ZAKAJ ČAR LESA?

Predelava lesa ter uporaba lesnih izdelkov je za znižanje emisije toplogrednih plinov bistvena in lahko v največji možni meri prispeva k normalizaciji podnebja. Za prihodnost in obstanek človeštva bo les nedvomno odločilen, pa ne le kot energent, ampak predvsem kot gradivo za objekte in izdelke (v gradbeništvu se porabi od 40 % do 50 % vse energije). Drevesa namreč tekom rasti iz zraka absorbirajo ogljikov dioksid (fotosinteza), ki je nato v obdobju uporabe še nadalje uskladiščen v lesnem izdelku. Po drugi strani pa je proizvodnja izdelkov iz lesa energetsko nepotratna in prispeva k manjši porabi energije. Mlajše generacije in družba nasploh se tega dejstva vse premalo zavedamo.

V naslednjem desetletju bi morali v Sloveniji, glede na naravne danosti, povečati letno porabo izdelkov iz lesa na prebivalca na vsaj en kubični meter (trenutna raba je pod 0,26 m3/prebivalca). V Avstriji so si zadali cilj, da do leta 2020 dosežejo porabo na prebivalca 1,2 m3, pa čeprav imajo manj razpoložljive lesne surovine na prebivalca kot v Sloveniji.


NAMEN ČARA LESA

Da bi te cilje dosegli, bi morali našo industrijo preusmeriti v proizvodnjo lesnih izdelkov z najvišjo dodano vrednostjo. Vendar predelava lesa (industrija) brez potrošnje ne bo zaživela. Zato moramo čim bolj osveščati potrošnike, da se bodo zavestno odločali za izdelke ter objekte iz lesa (promocija rabe lesa). Povpraševanje po lesnih izdelkih bo pospešilo tudi proizvodnjo, ki bo slonela na naši edini razpoložljivi surovini – lesu. Za zdravje in počutje je najboljše bivalno okolje iz lesa. V času gospodarske krize in energetskih težav ima preusmeritev na sonaravne materiale še poseben pomen.

Glavni namen prireditve Čar lesa je, da ljudje ponovno spoznajo vse prednosti rabe lesa. S prireditvami Čar lesa želimo predstaviti različne možnosti uporabe lesa in v ljudeh vzbuditi pozitiven odnos ter interes do te naravne dobrine. Preko medijev želimo informirati širšo javnost, da leseni izdelki pripomorejo k blažitvi podnebnih sprememb.

Za Organizacijski odbor prireditve Čar lesa, prof. dr. Franc Pohleven


Prireditev podpirajo:

  • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – Direktorat za lesarstvo
  • Spirit Slovenija, javna agencija

za-kmetijstvo     spirit-slovenija     ministrstvo-za-gospodarski-razvoj