ČAR LESA ŽE 11 LET

S prireditvami Čar lesa že več kot 10 let promoviramo in vzpodbujamo rabo lesa. Namen prireditev Čar lesa je ozaveščanje potrošnikov o trajnostnem vidiku rabe lesa ter promocija predelave in rabe lesnih izdelkov. Letos v Cankarjevem domu in po Sloveniji poteka že enajsta razstava Čar lesa 2019. Nekaj ​​foto-utrinkov si lahko pogledate TUKAJ .


Vabljeni k poslušanju radijskega prispevka: ” Očaran nad lesom, razočaranje nad državo ” (dr. Franc Pohleven v pogovoru z Matejo Jordan, avtorico prispevka, Radio 94)


Letos smo pripravili razstave Čar lesa na enajstih lokacijah po Sloveniji:

   • Sejem NATURO, Gornja Radgona: od 12. do 14. aprila 2019 {galerija slik}
   • Cankarjev dom Ljubljana: od 13. do 18. maja 2019 {galerija slik}
   • Krpanov dom, Pivka: od 19. do 30. maja 2019 {galerija slik}
   • Občina Velike Lašče: od 31. maja do 2. julija 2019 {galerija slik}
   • Univerza na Primorskem Koper: od 3. do 21. julija 2019 {galerija slik}
   • Arboretum Volčji Potok – galerija Janeza Boljke: od 22. julija do 1. avgusta 2019  {galerija slik}
   • Radovljiška graščina, Radovljica: od 1. do 19. avgusta 2019 {galerija slik}
   • Notranjski muzej Krasa, Postojna: od 19. avgusta do 9. septembra 2019 {galerija slik}
   • MOS Celje: od 10. do 15. septembra 2019 v Celju {galerija slik} Poglejte si tudi Katalog Čar lesa MOS 2019
   • Rokodelski center Ribnica: od 16. septembra do 9. oktobra 2019 {galerija slik}
   • Občina Nova Gorica: od 10. oktobra do 13. novembra 2019 {galerija slik}
   • Občina Maribor – Vetrinjski dvor: od 14. do 30. novembra 2019
    • 14.11.2019 ob 11 uri odprtje razstave Čar lesa
    • 14.11.2019 ob 13 uri strokovni posvet “Naš les – na kruh”

Pobudnik prireditev Čar lesa:
dr. Franc Pohleven
franc.pohleven@bf.uni-lj.si
Tel .: 031 390 393

 

Izbrani k ogledu galerije slik, videov v 10-tih katalogov Čar lesa 


Izbrani k ogledu videa: ČAR LESA 2017


ZAKAJ ČAR LESA?

Predelava lesa ter uporabo lesenih izdelkov je za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, kot je CO2, bistvena in lahko v največji možni meri prispeva k normalizaciji podnebja. Za prihodnost človeštva ne bo pomembno, kako proizvesti čimveč energije, ampak kako z manj energije graditi objekte in proizvajati izdelke (v gradbeništvu se porabi od 40% do 50% vse energije). Drevesa namreč tekom rasti iz zraka absorbirajo ogljikov dioksid (fotosinteza), ki se nato še nadalje ohranja v lesnem izdelku. Po drugi strani pa je proizvodnja izdelkov iz lesa energetsko nepotrebna in prispevka k manjši porabi energije. Mlajše generacije in družba nasploh se tega dejstva vse premalo zavedajo.

V naslednjem desetletju bi morali v Sloveniji, glede na naravne danosti, povečati porabo lesa na prebivalca na vsaj en kubični meter (trenutna raba je okoli 0,30 m3 / prebivalca). V Avstriji so si zadali cilj, da do leta 2020 dosežejo porabo na prebivalca 1,2 m3, pa čeprav imajo manj lesene surovine na prebivalcih kot v Sloveniji.


NAMEN ČARA LESA

Da bi te cilje dosegli, bi morali našo industrijo preusmeriti v proizvodnjo lesenih izdelkov z najvišjo dodano vrednostjo. Vendar lesa industrija brez porabe ne bo zaživela. Zato moramo čim bolj osveščati potrošnike, da se bodo zavestno odločali za izdelke iz lesa (promocija rabe lesa). Povpraševanje po lesenih izdelkih bo povečalo tudi proizvodnjo, ki bo slonela na naši edini razpoložljivi surovini – lesu. Za zdravje in počutje ljudi je najboljše bivalno okolje iz lesa. V času okoljske krize in energijskih težavah ima preusmeritev na sonaravne materiale še poseben pomen.

Glavni namen prireditve Čar lesa je, da ljudje ponovno spoznajo vse prednosti rabe lesa. S prireditvami Čar lesa želimo pri ljudeh vzbuditi pozitivno mnenje in zanimanje za to naravno dobrino. Preko medijev želimo informirati širšo javnost, da leseni izdelki pripomorejo k blažitvi podnebnih sprememb.

Za organizacijski odbor prireditve Čar lesa 2019

prof. dr. Franc Pohleven

031 390 393


Prireditev podpirajo:

 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – Direktorat za lesarstvo
 • Spirit Slovenija, javna agencija
ministrstvo-za-gospodarski-razvoj
Advertisements