ČAR LESA ŽE 10 LET

S prireditvami Čar lesa že 10 let promoviramo in vzpodbujamo rabo lesa. Namen prireditev Čar lesa je ozaveščanje potrošnikov o trajnostnem vidiku rabe lesa ter promocija predelave in rabe lesnih izdelkov.

Letos smo organizirali razstave Čar lesa na osmih lokacijah in sicer:
• Mestni muzej Ljubljana – Dan Južne Amerike in Karibov 22. marec 2018
• Sejem MEGRA Gornja Radgona od 4. do 7. aprila 2018
• Cankarjev dom od 14. do 20. maja 2018
• Arboretum Volčji Potok od 21. do 31. maja 2018
• Občina Solčava od 31. maja do 2. julija 2018
• Univerza na Primorskem, Koper od 2. julija do 6. septembra 2018
• Les za vse… na MOS Celje od 11. do 16. septembra 2018
• Občina N. Gorica od 17. septembra do 5. oktobra 2018

Osrednja razstava Čar lesa 2018 je bila v Cankarjevem domu od 14. in 20. maja 2018. Razstavo si je ogledalo veliko število obiskovalcev. Prav tako pa so bila predavanja in delavnice za otroke iz vrtcev ter OŠ dobro obiskane. Udeležba na znanstveni konferenci ter strokovnem posvetu pa je bila nad pričakovanji.

Naslednje leto bodo 11. prireditve Čar lesa v CD v Ljubljani potekale od 13. do 20. maja 2019. Vljudno vabljeni razstavljavci in obiskovalci!

Pobudnik prireditev Čar lesa:
Dr. Franc Pohleven
franc.pohleven@bf.uni-lj.si
031 390 393

Vabljeni k ogledu galerije slik in k ogledu Katalog razstavljenih eksponatov Čar lesa 2018.

Od 21. do 31. maja je bila razstava na ogled v Arboretumu Volčji Potok.
Vabljeni k ogledu galerije slik.

Iz Volčjega potoka smo razstavo preselili v Občino Solčava (med 1. junijem in 2. julijem 2018).
Vabljeni k ogledu galerije slik.

Sledila je tudi razstava na Univerzi na Primorskem v Kopru, ki si jo lahko ogledate od 3.julija do 3. septembra 2018.


Vabljeni k ogledu videa: ČAR LESA 2017

Fotografije z odprtja razstave Čar lesa 2017 si lahko ogledate v galeriji slik.


ZAKAJ ČAR LESA?

Predelava lesa ter uporaba lesnih izdelkov je za znižanje emisije toplogrednih plinov bistvena in lahko v največji možni meri prispeva k normalizaciji podnebja. Za prihodnost in obstanek človeštva bo les nedvomno odločilen, pa ne le kot energent, ampak predvsem kot gradivo za objekte in izdelke (v gradbeništvu se porabi od 40 % do 50 % vse energije). Drevesa namreč tekom rasti iz zraka absorbirajo ogljikov dioksid (fotosinteza), ki je nato v obdobju uporabe še nadalje uskladiščen v lesnem izdelku. Po drugi strani pa je proizvodnja izdelkov iz lesa energetsko nepotratna in prispeva k manjši porabi energije. Mlajše generacije in družba nasploh se tega dejstva vse premalo zavedamo.

V naslednjem desetletju bi morali v Sloveniji, glede na naravne danosti, povečati letno porabo izdelkov iz lesa na prebivalca na vsaj en kubični meter (trenutna raba je pod 0,26 m3/prebivalca). V Avstriji so si zadali cilj, da do leta 2020 dosežejo porabo na prebivalca 1,2 m3, pa čeprav imajo manj razpoložljive lesne surovine na prebivalca kot v Sloveniji.


NAMEN ČARA LESA

Da bi te cilje dosegli, bi morali našo industrijo preusmeriti v proizvodnjo lesnih izdelkov z najvišjo dodano vrednostjo. Vendar predelava lesa (industrija) brez potrošnje ne bo zaživela. Zato moramo čim bolj osveščati potrošnike, da se bodo zavestno odločali za izdelke ter objekte iz lesa (promocija rabe lesa). Povpraševanje po lesnih izdelkih bo pospešilo tudi proizvodnjo, ki bo slonela na naši edini razpoložljivi surovini – lesu. Za zdravje in počutje je najboljše bivalno okolje iz lesa. V času gospodarske krize in energetskih težav ima preusmeritev na sonaravne materiale še poseben pomen.

Glavni namen prireditve Čar lesa je, da ljudje ponovno spoznajo vse prednosti rabe lesa. S prireditvami Čar lesa želimo predstaviti različne možnosti uporabe lesa in v ljudeh vzbuditi pozitiven odnos ter interes do te naravne dobrine. Preko medijev želimo informirati širšo javnost, da leseni izdelki pripomorejo k blažitvi podnebnih sprememb.

Za Organizacijski odbor prireditve Čar lesa, prof. dr. Franc Pohleven


Prireditev podpirajo:

  • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – Direktorat za lesarstvo
  • Spirit Slovenija, javna agencija

za-kmetijstvo     spirit-slovenija     ministrstvo-za-gospodarski-razvoj

Advertisements