ČAR LESA ŽE 10 LET

Na pobudo Občine Nova Gorica, v sodelovanju z RRA Severne Primorske, bomo letos pripravili razstavo Čar lesa tudi v Novi Gorici in sicer v avli Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5. Odprtje razstave bo ob 16. uri.

Na dan odprtja razstave Čar lesa, bo v sredo 19. septembra 2018 ob 16.30 v Goriški knjižnici Franceta Bevka, Trg E. Kardelja 4 v Novi Gorici potekal strokovni posvet z naslovom: Les – strateška dobrina Slovenije: sodobni vidiki predelave in uporabe lesa. Vabilo in program posveta poglejte v priponki.


S prireditvami Čar lesa že 10 let promoviramo in vzpodbujamo rabo lesa. Osrednja razstava Čar lesa 2018 je bila v Cankarjevem domu od 14. in 20. maja 2018. Razstavo si je ogledalo veliko število obiskovalcev. Prav tako pa so bila predavanja in delavnice za otroke iz vrtcev ter OŠ dobro obiskane. Udeležba na znanstveni konferenci ter strokovnem posvetu pa je bila nad pričakovanji.
Vabljeni k ogledu galerije slik.

Od 21. do 31. maja je bila razstava na ogled v Arboretumu Volčji Potok.
Vabljeni k ogledu galerije slik.

Iz Volčjega potoka smo razstavo preselili v Občino Solčava (med 1. junijem in 2. julijem 2018).
Vabljeni k ogledu galerije slik.

Sledila je tudi razstava na Univerzi na Primorskem v Kopru, ki si jo lahko ogledate od 3.julija do 3. septembra 2018.


Vabljeni k ogledu videa: ČAR LESA 2017

Fotografije z odprtja razstave Čar lesa 2017 si lahko ogledate v galeriji slik.


ZAKAJ ČAR LESA?

Predelava lesa ter uporaba lesnih izdelkov je za znižanje emisije toplogrednih plinov bistvena in lahko v največji možni meri prispeva k normalizaciji podnebja. Za prihodnost in obstanek človeštva bo les nedvomno odločilen, pa ne le kot energent, ampak predvsem kot gradivo za objekte in izdelke (v gradbeništvu se porabi od 40 % do 50 % vse energije). Drevesa namreč tekom rasti iz zraka absorbirajo ogljikov dioksid (fotosinteza), ki je nato v obdobju uporabe še nadalje uskladiščen v lesnem izdelku. Po drugi strani pa je proizvodnja izdelkov iz lesa energetsko nepotratna in prispeva k manjši porabi energije. Mlajše generacije in družba nasploh se tega dejstva vse premalo zavedamo.

V naslednjem desetletju bi morali v Sloveniji, glede na naravne danosti, povečati letno porabo izdelkov iz lesa na prebivalca na vsaj en kubični meter (trenutna raba je pod 0,26 m3/prebivalca). V Avstriji so si zadali cilj, da do leta 2020 dosežejo porabo na prebivalca 1,2 m3, pa čeprav imajo manj razpoložljive lesne surovine na prebivalca kot v Sloveniji.


NAMEN ČARA LESA

Da bi te cilje dosegli, bi morali našo industrijo preusmeriti v proizvodnjo lesnih izdelkov z najvišjo dodano vrednostjo. Vendar predelava lesa (industrija) brez potrošnje ne bo zaživela. Zato moramo čim bolj osveščati potrošnike, da se bodo zavestno odločali za izdelke ter objekte iz lesa (promocija rabe lesa). Povpraševanje po lesnih izdelkih bo pospešilo tudi proizvodnjo, ki bo slonela na naši edini razpoložljivi surovini – lesu. Za zdravje in počutje je najboljše bivalno okolje iz lesa. V času gospodarske krize in energetskih težav ima preusmeritev na sonaravne materiale še poseben pomen.

Glavni namen prireditve Čar lesa je, da ljudje ponovno spoznajo vse prednosti rabe lesa. S prireditvami Čar lesa želimo predstaviti različne možnosti uporabe lesa in v ljudeh vzbuditi pozitiven odnos ter interes do te naravne dobrine. Preko medijev želimo informirati širšo javnost, da leseni izdelki pripomorejo k blažitvi podnebnih sprememb.

Za Organizacijski odbor prireditve Čar lesa, prof. dr. Franc Pohleven


Prireditev podpirajo:

  • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – Direktorat za lesarstvo
  • Spirit Slovenija, javna agencija

za-kmetijstvo     spirit-slovenija     ministrstvo-za-gospodarski-razvoj

Advertisements