ČAR LESA ŽE 12 LET

Spoštovani,

s prireditvami Čar lesa letos že 12 leto promoviramo in vzpodbujamo rabo lesa. Namen prireditev Čar lesa je ozaveščanje potrošnikov o trajnostnem vidiku rabe lesa ter promocija predelave in rabe lesnih izdelkov. Letos bomo v Cankarjevem domu in po Sloveniji organizirali že dvanajsto razstavo Čar lesa 2020.

 

VABILO RAZSTAVLJAVCEM na razstavo ČAR LESA 2020 v Cankarjevem domu v Ljubljani

Podjetja in vse, ki se na kakršenkoli način ukvarjate s predelavo ter obdelavo lesa oziroma proizvodnjo lesnih izdelkov vljudno vabimo, da lahko svoje nove izdelke iz lesa še vedno prijavite na brezplačno razstavo Čar lesa 2020, ki bo v Cankarjevem domu verjetno v septembru 2020

Prosimo vas, da nam do avgusta 2020 (ne glede na rok za prijavo naveden v Razpisu in Prijavnici) pošiljate prijave vaših izdelkov na razstavo.

Razpis Čar lesa 2020-2

Prijavnica Čar lesa 2020-2

Za organizacijski odbor prireditev Čar lesa 2020:
Prof. dr. Franc Pohleven
franc.pohleven@bf.uni-lj.si
Tel .: 031 390 393

 

Zaradi ukrepov proti korona virusu, je razstava v Cankarjevem domu konec maja odpovedana. V CD bomo razstavo organizirali med 31.8. in 8. 9.2020, seveda če se stanje okuženosti ne bo poslabšalo. Upamo na najboljše in da bo 12. razstava Čar lesa tudi letos v CD in vas seveda naprošamo za sodelovanje.

Glede organizacije dostave izdelkov, postavitve razstave, programa odprtja in možnosti izvedbe strokovnega posveta boste obveščeni v avgustu 2020.

Zahvaljujem se vam za vašo pripravljenost sodelovanja in vas lepo pozdravljam,

 

Za organizacijski odbor prireditev Čar lesa 2020:
Prof. dr. Franc Pohleven
Tel .: 031 390 393

 

V letu 2019 smo organizirali razstave Čar lesa na dvanajstih lokacijah po Sloveniji:

Vabljeni k ogledu Kataloga razstavljenih eksponatov Čar lesa 2019  in poslušanju radijskega prispevka: ” Očaran nad lesom, razočaran nad državo ” (dr. Franc Pohleven v pogovoru z Matejo Jordan, avtorico prispevka, Radio 94).

Vabljeni k ogledu galerije slik, videov in  katalogov Čar lesa.

Pobudnik prireditev Čar lesa:
Prof. dr. Franc Pohleven
Tel .: 031 390 393

 

ZAKAJ ČAR LESA?

Predelava lesa ter uporabo lesenih izdelkov je za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, kot je ogljikov dioksid, bistvena in lahko v največji možni meri prispeva k normalizaciji podnebja. Za prihodnost človeštva ne bo pomembno, kako proizvesti čimveč energije, ampak kako z manj energije in emisije toplogrednih plinov graditi objekte in proizvajati izdelke (v gradbeništvu se porabi od 40% do 50% vse energije). To vizijo nam omogoča les, ki ga ustvarja energija sonca iz ogljikovega dioksida (fotosinteza), ki se v času uporabe še desetletja ohranja (skladišči) v lesnem izdelku. Za proizvodnjo izdelkov iz lesa se porabi mnogo manj energije, kot za izdelke iz fosilnih materialov (aluminij, plastika, beton) in je posredno zato tudi emisija toplogrednih plinov nižja. Mlajše generacije in družba nasploh se tega dejstva vse premalo zavedajo.

V naslednjem desetletju bi morali v Sloveniji, glede na naravne danosti, povečati porabo lesa na prebivalca na vsaj en kubični meter (trenutna raba je okoli 0,5 m3 / prebivalca). V Avstriji so si zadali cilj, da do leta 2020 dosežejo porabo na prebivalca 1,2 m3, pa čeprav imajo manj lesene surovine na prebivalcih kot v Sloveniji.


NAMEN ČARA LESA

Da bi te cilje dosegli, bi morali našo industrijo preusmeriti v proizvodnjo lesenih izdelkov z najvišjo dodano vrednostjo. Vendar lesa industrija brez porabe ne bo zaživela. Zato moramo čim bolj osveščati potrošnike, da se bodo zavestno odločali za izdelke iz lesa (promocija rabe lesa). Povpraševanje po lesenih izdelkih bo povečalo tudi proizvodnjo, ki bo slonela na naši edini razpoložljivi surovini – lesu. Za zdravje in počutje ljudi je najboljše bivalno okolje iz lesa. V času okoljske krize in energijskih težavah ima preusmeritev na sonaravne materiale še poseben pomen.

Glavni namen prireditve Čar lesa je, da ljudje ponovno spoznajo vse prednosti rabe lesa. S prireditvami Čar lesa želimo pri ljudeh vzbuditi pozitivno mnenje in zanimanje za to naravno dobrino. Preko medijev želimo informirati širšo javnost, da leseni izdelki pripomorejo k blažitvi podnebnih sprememb.

Za organizacijski odbor prireditev Čar lesa 2020:
Prof. dr. Franc Pohleven
franc.pohleven@bf.uni-lj.si
Tel .: 031 390 393

Prireditev podpirajo:

  • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  • Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo
  • Innorenew Coe – Center odličnosti