ČAR LESA 2017

Vabljeni k ogledu videa: ČAR LESA 2017

V ponedeljek, 8. maja, je gospod minister Zdravko Počivalšek v Cankarjevem domu odprl razstavo Čar lesa 2017

V torek, 9. maja, s pričetkom ob 9. uri, je v Cankarjevem domu potekal posvet z naslovom Racionalna raba lesa listavcev s poudarkom na bukovini. Posvet je odprl minister gospod mag. Dejan Židan. Program posveta si lahko ogledate TUKAJ.

Fotografije z odprtja razstave Čar lesa 2017 si lahko ogledate v galeriji slik.

VABILO RAZSTAVLJALCEM

Vabimo vse, ki se na kakršenkoli način ukvarjate s proizvodnjo lesenih izdelkov iz bukovine oz. listavcev, da svoje eksponate prijavite na razstave ČAR LESA 2017, ki bodo potekale:

 • na Pomurskem sejmu MEDICAL v Gornji Radgoni od 6. do 8. aprila 2017,
 • v Cankarjevem domu v Ljubljani od 8. do 12. maja 2017:
  • 8. maj 2017 ob 12 uri: Odprtje razstave Čar lesa v CD. V času razstave bodo potekale delavnice, vodenja po razstavi ter predavanja za predšolske otroke (vrtce) in osnovnošolce. Naslov predavanja je Les je zakon.
  • 9. maj 2017 (dopoldne) bo od 9. do 15. ure v Kosovelovi dvorani CD ob zaključku projekta V4-1419 potekal strokovni posvet z naslovom: Racionalna raba lesa listavcev s poudarkom na bukovini. Posvet bo odprl minister gospod Dejan Židan z MKGP.
  • 10. maj 2017 – med 10. in 13. uro bo potekala predstavitev razstavljavcev na temo Izdelek se predstavi, ko bodo proizvajalci lahko predstavili svoj izdelek obiskovalcem.
 • v Arboretumu Volčji potok med 13. in 21. majem 2017. V času razstave bodo, vodenja po razstavi ter predavanja za predšolske otroke (vrtce) in osnovnošolce.
 • v Rektoratu Univerze na Primorskem v Kopru od 22. do 30. maja 2017,
 • Malta, v juniju 2017. Prireditve bodo organizirane v okviru predsedovanja Malte Evropski uniji.
 • Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, UL v septembru 2017.

ZAKAJ ČAR LESA?

Predelava lesa ter uporaba lesnih izdelkov je za znižanje emisije toplogrednih plinov bistvena in lahko v največji možni meri prispeva k normalizaciji podnebja. Za prihodnost in obstanek človeštva bo les nedvomno odločilen, pa ne le kot energent, ampak predvsem kot gradivo za objekte in izdelke (v gradbeništvu se porabi od 40 % do 50 % vse energije). Drevesa namreč tekom rasti iz zraka absorbirajo ogljikov dioksid (fotosinteza), ki je nato v obdobju uporabe še nadalje uskladiščen v lesnem izdelku. Po drugi strani pa je proizvodnja izdelkov iz lesa energetsko nepotratna in prispeva k manjši porabi energije. Mlajše generacije in družba nasploh se tega dejstva vse premalo zavedamo.

V naslednjem desetletju bi morali v Sloveniji, glede na naravne danosti, povečati letno porabo izdelkov iz lesa na prebivalca na vsaj en kubični meter (trenutna raba je pod 0,26 m3/prebivalca). V Avstriji so si zadali cilj, da do leta 2020 dosežejo porabo na prebivalca 1,2 m3, pa čeprav imajo manj razpoložljive lesne surovine na prebivalca kot v Sloveniji.


NAMEN ČARA LESA

Da bi te cilje dosegli, bi morali našo industrijo preusmeriti v proizvodnjo lesnih izdelkov z najvišjo dodano vrednostjo. Vendar predelava lesa (industrija) brez potrošnje ne bo zaživela. Zato moramo čim bolj osveščati potrošnike, da se bodo zavestno odločali za izdelke ter objekte iz lesa (promocija rabe lesa). Povpraševanje po lesnih izdelkih bo pospešilo tudi proizvodnjo, ki bo slonela na naši edini razpoložljivi surovini – lesu. Za zdravje in počutje je najboljše bivalno okolje iz lesa. V času gospodarske krize in energetskih težav ima preusmeritev na sonaravne materiale še poseben pomen.

Glavni namen prireditve Čar lesa je, da ljudje ponovno spoznajo vse prednosti rabe lesa. S prireditvami Čar lesa želimo predstaviti različne možnosti uporabe lesa in v ljudeh vzbuditi pozitiven odnos ter interes do te naravne dobrine. Preko medijev želimo informirati širšo javnost, da leseni izdelki pripomorejo k blažitvi podnebnih sprememb.

Za Organizacijski odbor prireditve Čar lesa, prof. dr. Franc Pohleven


Prireditev podpirajo:

 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – Direktorat za lesarstvo
 • Spirit Slovenija, javna agencija

za-kmetijstvo     spirit-slovenija     ministrstvo-za-gospodarski-razvoj