ČAR LESA ŽE 10 LET

Čar lesa že 10 let skrbi za promocijo lesa in vzpodbuja k uporabi lesa. Osrednja razstava Čar lesa 2018 bo potekala v Cankarjevem domu, med 14. in 20. majem 2018.

Zato vabimo vse, ki se na kakršenkoli način ukvarjate s proizvodnjo lesenih izdelkov, da svoje eksponate prijavite na razstavo Čar lesa 2018Razpis je objavljen. Na razstavo lahko prijavite eksponate, ki so izdelani iz masivnega in/ali vezanega lesa. Dovoljena je tudi kombinacija lesa s kamnom in steklom, vendar ta dva materiala ne smeta prevladovati. Izdelki so lahko površinsko obdelani le s prosojnimi premazi.

Vzporedno z razstavo izdekov, bomo pripravili bogat spremljajoči program. V CD bodo potekali strokovni posveti o lesu. Za otroke iz vrtcev in osnovnošolce pa bomo pripravili  predavanja in delavnice.

Pogoji za sodelovanje na razstavi Čar lesa 2018 in prijavni obrazec so v priponkah:
Razpis Čar lesa 2018
Prijavnica Čar lesa 2018

Povabilo na natečaj

Z namenom spodbuditi mlade za lesarski poklic in obdelavo ter oblikovanje lesa Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – Direktorat za lesarstvo in Javna agencija SPIRIT Slovenija v sodelovanju z Društvom za zaščito lesa Slovenije objavljajo natečaj za izdelke, razstavljene na promocijski razstavi Čar lesa, v Cankarjevem domu v Ljubljani, od 14. do 20. maja 2018.

Najbolj inovativen razstavni izdelek bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – Direktorat za lesarstvo nagradilo in sicer: »naj izdelek«, razstavljen na Čaru lesa 2018 (1.000 EUR) in »naj izdelek« mladega udeleženca srednje oz. višje šole (1.000 EUR).

Več informacij v priponki Povabilo na natečaj Čar lesa 2018.

S spoštovanjem,

Prof. dr. Franc Pohleven


Vrtce in osnovne šole obveščamo, da so vabljeni na ogled razstave lesnih izdelkov Čar lesa, ki bodo razstavljeni v Cankarjevem domu od 14. do 20. maja 2018.

Za najavljene skupine otrok iz vrtcev bomo od 15. do 18. maja 2018 organizirali 20 minutno strokovno vodenje po razstavi ter delavnico Spoznajmo lastnosti lesa.

Za prvo in drugo triado osnovnošolcev pa v sklopu razstave Čar lesa bomo za najavljene skupine od 15. do 18. maja 2018 organizirali 45 minutna predavanja z naslovom Les je zakon in voden ogled po razstavi ter delavnico Spoznajmo lastnosti lesa.

Prijave skupin in za dodatne informacije o pogojih sodelovanja vam je na voljo dr. Franc Pohleven, Društvo za zaščito lesa Slovenije, 031 390 393 ali franc.pohleven@bf.uni-lj.si.


Vabljeni k ogledu videa: ČAR LESA 2017

Fotografije z odprtja razstave Čar lesa 2017 si lahko ogledate v galeriji slik.


ZAKAJ ČAR LESA?

Predelava lesa ter uporaba lesnih izdelkov je za znižanje emisije toplogrednih plinov bistvena in lahko v največji možni meri prispeva k normalizaciji podnebja. Za prihodnost in obstanek človeštva bo les nedvomno odločilen, pa ne le kot energent, ampak predvsem kot gradivo za objekte in izdelke (v gradbeništvu se porabi od 40 % do 50 % vse energije). Drevesa namreč tekom rasti iz zraka absorbirajo ogljikov dioksid (fotosinteza), ki je nato v obdobju uporabe še nadalje uskladiščen v lesnem izdelku. Po drugi strani pa je proizvodnja izdelkov iz lesa energetsko nepotratna in prispeva k manjši porabi energije. Mlajše generacije in družba nasploh se tega dejstva vse premalo zavedamo.

V naslednjem desetletju bi morali v Sloveniji, glede na naravne danosti, povečati letno porabo izdelkov iz lesa na prebivalca na vsaj en kubični meter (trenutna raba je pod 0,26 m3/prebivalca). V Avstriji so si zadali cilj, da do leta 2020 dosežejo porabo na prebivalca 1,2 m3, pa čeprav imajo manj razpoložljive lesne surovine na prebivalca kot v Sloveniji.


NAMEN ČARA LESA

Da bi te cilje dosegli, bi morali našo industrijo preusmeriti v proizvodnjo lesnih izdelkov z najvišjo dodano vrednostjo. Vendar predelava lesa (industrija) brez potrošnje ne bo zaživela. Zato moramo čim bolj osveščati potrošnike, da se bodo zavestno odločali za izdelke ter objekte iz lesa (promocija rabe lesa). Povpraševanje po lesnih izdelkih bo pospešilo tudi proizvodnjo, ki bo slonela na naši edini razpoložljivi surovini – lesu. Za zdravje in počutje je najboljše bivalno okolje iz lesa. V času gospodarske krize in energetskih težav ima preusmeritev na sonaravne materiale še poseben pomen.

Glavni namen prireditve Čar lesa je, da ljudje ponovno spoznajo vse prednosti rabe lesa. S prireditvami Čar lesa želimo predstaviti različne možnosti uporabe lesa in v ljudeh vzbuditi pozitiven odnos ter interes do te naravne dobrine. Preko medijev želimo informirati širšo javnost, da leseni izdelki pripomorejo k blažitvi podnebnih sprememb.

Za Organizacijski odbor prireditve Čar lesa, prof. dr. Franc Pohleven


Prireditev podpirajo:

  • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – Direktorat za lesarstvo
  • Spirit Slovenija, javna agencija

za-kmetijstvo     spirit-slovenija     ministrstvo-za-gospodarski-razvoj

Advertisements