RAZSTAVA ČAR LESA ŽE 14 LET

Družba se vse bolj zaveda, da napredka ne moremo več opravičevati na račun uničevanja narave in ogrožanja zdravja ljudi. Za prihodnost človeštva ne bo pomembno kako proizvesti čimveč energije, ampak kako z manj energije in emisije toplogrednih plinov ter manjšim vplivom na okolje proizvajati izdelke in graditi objekte. Šele ko bo doseženo ekonomsko-okoljsko ravnotežje in bo v ceno izdelka vključena tudi škoda, zaradi vremenskih sprememb ter onesnaženja okolja, se bo pokazalo, kaj je  ekonomsko upravičeno proizvajati za dobrobit človeštva. Tako boj proti podnebnim spremembam in skrbi za naravo predstavlja izziv za človeštvo v preusmeritev gospodarstva na »zelene« surovine. S tega stališča bo les, kot bio-material za industrijo, odločilen.

Izdelki iz lesa lahko največ prispevajo k znižanju emisije ogljikovega dioksida (vplivajo kot ponor CO2) ter drugih toplogrednih plinov, kar je bistveno za obvladovanje podnebnih sprememb in varovanje okolja. Zato postaja les kot bio-material v ospredju ekonomske politike EU, ki bo v naslednjih letih ciljno vzpodbujala »zeleno« gospodarstvo.

Slovenija nima rudnih bogastev, niti lastnih energetskih virov ne. Imamo pa les, ki ga lahko z malo energije in vplivom na okolje predelamo v vrhunske izdelke in gradimo objekte. Zato nam lesno bogastvo predstavlja neizmerno priložnost za preusmeritev slovenske industrije v energetsko varčno in okolju prijazno »bio-gospodarstvo«. Les je pomemben kot gradivo, ne pa kot kurivo, kar že več kot 25 let zmotno (ne-umno) podpira Eko-sklad Slovenije! Njegovo vizijo bi bilo potrebno temeljito spremeniti v smeri podpore povečanja uporabe bio-materialov. Les je predragocen material, da bi ga zgolj kurili!

Z namenom promocije predelave lesa in rabe lesnih izdelkov Društvo za zaščito lesa Slovenije in Svet za les že štirinajsto leto zapored (od leta 2009) organizirata razstave Čar lesa v CD in po Sloveniji.

Vljudno vabljeni  na ogled razstave,  ki bo od 2. do 31. avgusta 2022 na ogled v paviljonu Expano v Murski Soboti.

V sredo, 10.8.2022 bo v Expano ob 10 uri uradno odprtje razstave, katerega se bo udeležil tudi državni sekretar na MGRT gospod mag. Dejan Židan. Vabljeni na odprtje!

1.9.2022 selimo razstavo čar lesa na dvorec Štatenberg pri Makolah, kjer bo razstava na ogled do 13. septembra.

Dr. Franc Pohleven – pobudnik razstav Čar les in člani OO Čar lesa 2022

Utrinki z odprtja razstave Čar lesa 2022 v Mariboru

Vabljeni k branju članka in ogledu videa o našem delovanju in razstavah Čar lesa, ki je objavljen na Ambienti.si. Članek najdete na povezavi TUKAJ